Hướng dẫn cấu hình D-LINK DIR-605L

Chi tiết
D-LINK DIR-605L  
MÔ TẢ TÍNH NĂNG

Cách cài đặt, cấu hình đầy đủ bộ phát WIFI DLINK DIR605L

I. Cài đặt và cấu hình:
1. Sơ đồ kết nối và lắp đặt:
D-LINK DIR-605L
- Bạn cắm 01 dây cáp mạng (RJ-45) từ modem (hoặc 01 dây cáp mạng từ Converter – đối với trường hợ lắp cáp quang) đến cổng WAN của sản phẩm
- 1 trong 4 cổng LAN còn lại bạn cắm 01 dây cáp mạng đến máy tính để cài đặt và cấu hình.
2. Cài đặt:
- Bước 1: Từ máy tính, bạn mở trình duyệt Internet explorer (hoặc firefox, chrome) và nhập vào thanh địa chỉ: http://192.168.0.1 hoặc http://dlinkrouter sau đó nhấn enter, cửa sổ hiện ra, bạn chọn ngôn ngữ để cài đặ (tôi chọn English) và bấm Start:
D-LINK DIR-605L
- Bước 2: Cửa sổ hiện ra, bạn chọn cài đặt và cấu hình tự động hoặc cấu hình bằng tay
o Autodetect: thiết bị tự nhận kiểu kết nối hiện tại và cho phép bạn lựa chọn kiểu kết nối
o Manual Setup: tự thiết lập các chế độ tùy biến
- Bước 3: tôi chọn Autodetect và bấm next, bạn chọn kiểu kết nối:
o Static IP: trong trường hợp bạn kết nối Internet đến Modem ADSL đã được kết nối Internet, địa chỉ IP (mục IP Address) này cần cùng lớp mạng với Modem ADSL, Gateway Address: là địa chỉ IP của Modem, DNS là địa chỉ IP của Modem.
D-LINK DIR-605L
o PPPoE:Mục này được chọn trong trường hợp hệ thống mạng của bạn kết nối Internet cáp quang hoặc cáp đồng dùng modem ADSL để chế độ Bridge thì bạn cần cài đặt Wireless Router như một modem ADSL. Ở đây bạn nhập User Name và Password trên hợp đồng cung cấp Internet của nhà cung cấp đưa cho bạn
D-LINK DIR-605L
o Dynamic IP (DHCP): Nếu hệ thống mạng của bạn dùng modem ADSL đã được kết nối Internet (cắm máy tính vào modem đã vào được mạng Internet).
D-LINK DIR-605L
- Bước 5: bạn cài đặt cấu hình kết nối không dây (Wireless Settings):
o Network Name (SSID): bạn gõ tên mạng không dây bạn cần đặt (nên để tên không quá dài và không quá phức tạp.
o Security Mode:
 Disable Wireless Security (Not recommended) – Không chọn mật khẩu
 AUTO-WPA/WPA2(Recommended): ô để bạn đặt mật khẩu cho mạng không dây của bạn.
o Sau khi thiết lập xong bạn bấm Next.
- Bước 6: Cửa sổ hiện ra, Wireless Router yêu cầu bạn đặt mật khẩu cho thiết bị của bạn, mật khẩu của thiết bị tối thiểu 6 ký tự (ở đây tôi gõ 123456) và bấm Next
D-LINK DIR-605L
- Bước 7: Cửa sổ hiện ra, thiết bị yêu cầu thiết lập múi giờ, bạn chọn (MGT +7:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta và bấm Next
D-LINK DIR-605L
- Bước 8: Cửa sổ hiện ra, bạn tích chọn Save my network settings và bấm Save:
D-LINK DIR-605L
- Đến đây là bạn đã hoàn thành quá trình cài đặt cho thiết bị.
- Thiết bị có thêm tính năng quản lý thiết bị qua Internet. Tại cửa sổ trên, phần mydlink Account bạn chọn Configure
o Nếu bạn đã có tài khoản mydlink bạn chọn Yes, I have a mydlink account điền email và mật khẩu vào sau đó bấm Login.
o Nếu bạn chưa có tài khoản mydlink bạn chọn No, I want to register and login with a new mydlink account sau đó bạn điền đầy đủ thông tin của bạn, sau đó bấm chọn I Accept the mydlink terms and conditions và chọn Register, sau khi đăng ký hoàn thành bạn cần vào địa chỉ email của bạn để kích hoạt tài khoản đăng ký.
D-LINK DIR-605L
D-LINK DIR-605L
D-LINK DIR-605L
Quản lý thiết bị thông qua Internet: Từ máy tính ở bất cứ đâu có kết nối Internet, bạn mở trình duyệt Internet explorer (hoặc firefox, chrome) và nhập vào thanh địa chỉ: http://mydlink.com. Trong mục Sign in to my network bạn gõ địa chỉ email và mật khẩu đăng ký ở trên vào và chọn Sign in
D-LINK DIR-605L
o Cửa sổ hiện ra, bạn có thể thiết lập được một số cấu hình cơ bản của thiết bị: tắt không dây, đổi mật khẩu không dây, đổi tên mạng không dây,…
D-LINK DIR-605L
Nếu chọn Manual để cấu hình bằng tay ở bước 3 và bấm Next:
D-LINK DIR-605L
- Giao diện khi chọn cài đặt Manual Settup. Bạn có thể thiết lập tất cả các tính năng của Wireless Router thông qua giao diện này: cấu hình Internet, không dây, LAN, …
D-LINK DIR-605L
3. Hướng dẫn cài đặt không dây
- Từ cửa sổ quản lý bạn chọn Setup > Wireless Connection > Manual Wireless Connection Setup
- Cửa sổ hiện ra, bạn chọn mục Wireless Network Settings > Wireless Mode:
D-LINK DIR-605L
o Wireless Router: trong trường hợp bạn cắm dây tín hiệu mạng từ modem đến cổng Internet của thiết bị
o Access Point: trong trường hợp bạn cắm dây tín hiệu mạng từ modem đến cổng LAN của thiết bị (cần thiết lập bỏ chế độ DHCP)
o WDS, WDS+AP, WDS+AP+Router: thiết lập mở rộng mạng.
D-LINK DIR-605L
- Mục Enable Auto Channel Selection: bỏ dấu check và đặt lại kênh phát sóng trong mục Wireless Chanel (nên đặt 1 trong các kênh: 1, 6, 7, 8, 9, 11)
- Ở mục Wireless Sercurity Mode, bạn chọn các kiểu mã hóa không dây theo ý bạn (Disable: không thiết lập mật khẩu, Enable: có thiết lập mật khẩu)
D-LINK DIR-605L
4. Hướng dẫn kết nối không dây giữa 02 thiết bị để mở rộng vùng phủ sóng không cần kéo dây mạng
a. Sơ đồ:
- Wireless tầng 2 kết nối với modem ra Internet.
- Wireless tầng 1 kết nối bằng không dây đến Wireless tầng 2 để kết nối ra Internet
- Điều kiện: tại vị trí đặt Wireless tầng 1 phải có sóng của Wireless tầng 2 được tối thiểu 02 vạch sóng trở lên)
D-LINK DIR-605L
b. Cài đặt:
- Từ cửa sổ quản lý bạn chọn Setup > Wireless Connection > Manual Wireless Connection Setup
D-LINK DIR-605L
- Cửa sổ hiện ra, bạn chọn mục Wireless Network Settings > Wireless Mode:
D-LINK DIR-605L
o WDS Only: 02 thiết bị Wireless Router kết nối với nhau bằng không dây và sau mỗi đầu thiết bị được kết nối có dây đến máy tính
o WDS + AP: 02 thiết bị Wireless Router kết nối với nhau bằng không dây và sau mỗi đầu thiết bị được kết nối có dây đến máy tính và có phát sóng không dây cho các thiết bị khác kết nối nhưng không cấp địa chỉ IP thông qua Wireless Router chọn mode này.
o WDS + AP + Router: 02 thiết bị Wireless Router kết nối với nhau bằng không dây và sau mỗi đầu thiết bị được kết nối có dây đến máy tính và có phát sóng không dây cho các thiết bị khác kết nối nhưng có cấp địa chỉ IP thông qua Wireless Router chọn Mode này.
- Đến đây theo sơ đồ ở trên, thiết bị Wireless tầng 2 tôi chọn Mode: WDS+AP+ Router (nếu dây mạng từ Modem cắm vào cổng Internet của Wireless tầng 2, chọn Mode WDS+AP nếu dây mạng từ Modem cắm vào 1 trong 04 cổng LAN của Wireless tầng 2). Ở đây tôi chọn Mode WDS+AP+Router.
o Mục Wireless Network Settings: bạn đặt tên mạng không dây trong mục Wireless Network Name (SSID), đặt kênh phát sóng
D-LINK DIR-605L
o Mục Wireless Security Mode: bạn đặt chế độ bảo mật không dây và gõ mật khẩu vào mục Network Key:
D-LINK DIR-605L
o Mục BridgeSetting bạn điền địa chỉ MAC của thiết bị Wireless Router tầng 1 vào ô Remote AP Mac (bạn có thể thiết lập mở rộng vùng phủ sóng với nhiều thiết bị Wireless Router bằng cách điền địa chỉ MAC của các thiết bị vào 08 ô Remote AP MAC). Bridge Security: thiết lập chế độ bảo mật kết nối giữa 02 thiết bị và cuối cùng bấm Save Settings > Reboot Now để ghi lại cấu hình.
D-LINK DIR-605L
o Cách xác định địa chỉ MAC, bạn lật bên dưới thiết bị Wireless Router lên bạn sẽ thấy ngay địa chỉ MAC của thiết bị:
D-LINK DIR-605L
- Tiếp theo, thiết bị Wireless tầng 1:
o Bạn thiết lập lại địa chỉ IP của Wireless thành 192.168.0.2 (để khác địa chỉ IP của thiết bị tầng 2 – đang mặc định là 192.168.0.1)
D-LINK DIR-605L
o Tương tự như cấu hình thiết bị tầng 2, tôi chọn Mode: WDS+AP và thiết lập các thông số tương tự chiếc Wireless tầng 2 (tên mạng có thể khác nhau nhưng kênh sóng phải trùng nhau), mục Bridge Setting bạn điền địa chỉ MAC của thiết bị Wireless Router tầng 2 vào ô Remote AP Mac và cuối cùng bấm Save Settings > Reboot Now để ghi lại cấu hình.
D-LINK DIR-605L
D-LINK DIR-605L
- Đến đây bạn đà hoàn thành việc thiết lập mở rộng vùng phủ sóng cho 02 thiết bị Wireless Router DIR-605L, bạn co thể kiểm tra bằng cách ping đến cả 02 thiết bị nếu Repply cả hai là bạn đã thiết lập thành công.
D-LINK DIR-605L

Phần mềm dò tìm pass wifi JumpStart 2.0 + Dumpper 50.5 tốt nhất

Chi tiết

Đây là các phần mềm dùng kết hợp nhau để tìm pass và tự động kết nối luôn:
- Dumpper 50.5 JumpStart 2.0 hoặc
- WpsPin 0.8 JumpStart 2.0
Đã được mình Việt hóa cho dễ sử dụng. Hỗ trợ tất cả Windows, và yêu cầu máy phải cài sẵn .Net Framework 4.0

Xem thêm: Phần mềm dò tìm pass wifi JumpStart 2.0 + Dumpper 50.5 tốt nhất

Hướng dẫn tạo font tiếng Việt cho website

Chi tiết

Có thể các bạn sẽ thắc mắc sao cần phải tạo web font tiếng Việt trong khi website đã có sẵn font hoặc có thể dùng Google font, cufont để tạo font ấn tượng. Tuy nhiên, nhiều website mới, có những phông chữ đẹp, ấn tượng nhưng không hỗ trợ tiếng Việt. Vì thế, bài viết này sẽ hướng dẫn tạo webfont ấn tượng và hỗ trợ tiếng Việt cho website của bạn.

Xem thêm: Hướng dẫn tạo font tiếng Việt cho website

Chuyên mục phụ

   

Dịch vụ sửa máy tính tận nơi

Lắp đặt Wifi - Wireless Tại Nhà

Lắp đặt Wifi Tại Nhà

Lắp đặt Wireless Tại Nhà

Gọi ngay 0977111803

Sửa máy tính đường Kha Vạn Cân

Sua may tinh tai duong Kha Van Can

Sửa máy tính tận nơi, tại nhà đường Kha Vạn Cân

Sua may tinh tan noi, tan nha tai duong Kha Van Can

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Bảo trì máy tính tại Bình Dương

Bảo trì máy tính tại Bình Dương

Bảo trì máy tính tại Bình Dương

Bao tri may tinh tai binh duong

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Sửa máy tính Quốc Lộ 1A

Sua may tinh tai quoc Lo 1A

Sửa máy tính tận nơi, tại nhà ở Quốc Lộ 1A

Sua may tinh tan noi, tan nha tai Quoc Lo 1A

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Bơm mực máy in

Bom muc may in

Bơm mực máy in

Bơm muc may in

0977 111 803

Sửa máy tính Quốc Lộ 1K

Sua may tinh tai quoc Lo 1K

Sửa máy tính tận nơi, tại nhà ở Quốc Lộ 1K

Sua may tinh tan noi, tan nha tai Quoc Lo 1K

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Sửa máy tính tại nhà

Sua may tinh

Sửa máy tính tại nhà

Sua may tinh tai nha

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Sửa máy tính Ngã Ba Cây Điệp

Sua may tinh tai Nga Ba Cay Diep

Sửa máy tính tận nơi, tại nhà ở Ngã Ba Cây Điệp

Sua may tinh tan noi, tan nha tai Nga Ba Cay Diep

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Sửa máy tính tận nhà

Sua may tinh tan nha

Sửa máy tính tận nhà

Sua may tinh tan nha

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Sửa máy tính Ngã Ba Cây Lơn

Sua may tinh tai Nga Ba Cay Lon

Sửa máy tính tận nơi, tại nhà ở Ngã Ba Cây Lơn

Sua may tinh tan noi, tan nha tai Nga Ba Cay Lon

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Sửa máy tính tận nơi

Sua may tinh tan noi

Sửa máy tính tận nơi

Sua may tinh tan noi

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Sửa máy tính Hồ Chí Minh

Sua may tinh tai Ho Chi Minh

Sửa máy tính tận nơi, tại nhà ở Hồ Chí Minh

Sua may tinh tan noi, tan nha tai Ho Chi Minh

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Thiết kế website

Thiet ke website

Thiết kế website

Thiet ke website

0977 111 803

Sửa máy tính HCM

Sua may tinh tai HCM

Sửa máy tính tận nơi, tại nhà ở HCM

Sua may tinh tan noi, tan nha tai HCM

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Bảo trì máy tính

Bao tri may tinh

Bảo trì máy tính

Bao tri may tinh

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Sửa máy tính Bình Dương

Sua may tinh tai Binh Duong

Sửa máy tính tận nơi, tại nhà ở Bình Dương

Sua may tinh tan noi, tan nha tai Binh Duong

Bảo trì máy tính tại Bình Dương

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Sửa máy tính Thủ Đức

Sua may tinh tai thu duc

Sửa máy tính tận nơi, tại nhà ở Thủ Đức

Sua may tinh tan noi, tan nha tai Thu Duc

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Nạp mực máy in

Nap muc may in

Nạp mực máy in

Nap muc may in

0977 111 803

Sửa máy tính Linh Xuân

Sua may tinh tai thu duc

Sửa máy tính tận nơi, tại nhà ở Linh Xuân

Sua may tinh tan noi, tan nha tai Linh Xuan

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Sửa máy in

Sua may tinh

Sửa máy in

Sua may in

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Sửa máy tính Linh Trung

Sua may tinh tai Linh Trung

Sửa máy tính tận nơi, tại nhà ở Linh Trung

Sua may tinh tan noi, tan nha tai Linh Trung

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Sửa máy tính

Sua may tinh

Sửa máy tính

Sua may tinh

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Sửa máy tính Linh Chiểu

Sua may tinh tai Linh Chiểu

Sửa máy tính tận nơi, tại nhà ở Linh Chiểu

Sua may tinh tan noi, tan nha tai Linh Chieu

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Sửa máy tính Linh Đông

Sua may tinh tai Linh Đông

Sửa máy tính tận nơi, tại nhà ở Linh Đông

Sua may tinh tan noi, tan nha tai Linh Dong

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Sửa máy tính Linh Tây

Sua may tinh tai Linh Tay

Sửa máy tính tận nơi, tại nhà ở Linh Tây

Sua may tinh tan noi, tan nha tai Linh Tay

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Sửa máy tính Bình Thọ

Sua may tinh tai Linh Trung

Sửa máy tính tận nơi, tại nhà ở Bình Thọ

Sua may tinh tan noi, tan nha tai Binh Tho

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Sửa máy tính Bình Chiểu

Sua may tinh tai Linh Trung

Sửa máy tính tận nơi, tại nhà ở Bình Chiểu

Sua may tinh tan noi, tan nha tai Linh Dong

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Sửa máy tính Trường Thọ

Sua may tinh tai Truong Tho

Sửa máy tính tận nơi, tại nhà ở Trường Thọ

Sua may tinh tan noi, tan nha tai Linh Dong

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Sửa máy tính Tam Bình

Sua may tinh tai Linh Trung

Sửa máy tính tận nơi, tại nhà ở Tam Bình

Sua may tinh tan noi, tan nha tai Tam Binh

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Sửa máy tính Tam Phú

Sua may tinh tai Linh Trung

Sửa máy tính tận nơi, tại nhà ở Tam Phú

Sua may tinh tan noi, tan nha tai Tam Phu

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Sửa máy tính Hiệp Bình Chánh

Sua may tinh tai Hiep Binh Chanh

Sửa máy tính tận nơi, tại nhà ở Hiệp Bình Chánh

Sua may tinh tan noi, tan nha tai Hiep Binh Chanh

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Sửa máy tính Hiệp Bình Phước

Sua may tinh tai Linh Trung

Sửa máy tính tận nơi, tại nhà ở Hiệp Bình Phước

Sua may tinh tan noi, tan nha tai Tam Binh

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Sửa máy tính Đồng Nai

Sua may tinh tai Dong Nai

Sửa máy tính tận nơi, tại nhà ở Đồng Nai

Sua may tinh tan noi, tan nha tai Dong Nai

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Sửa máy tính Biên Hòa

Sua may tinh tai Bien Hoa

Sửa máy tính tận nơi, tại nhà ở Biên Hòa

Sua may tinh tan noi, tan nha tai Bien Hoa

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Sửa máy tính Tân Phú

Sua may tinh tai Tan Phu

Sửa máy tính tận nơi, tại nhà ở Tân Phú

Sua may tinh tan noi, tan nha tai Tan Phu

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Sửa máy tính Tân Bình

Sua may tinh tai Tan Binh

Sửa máy tính tận nơi, tại nhà ở Tân Bình

Sua may tinh tan noi, tan nha tai Tan Binh

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Sửa máy tính Phú Nhuận

Sua may tinh tai Linh Trung

Sửa máy tính tận nơi, tại nhà ở Phú Nhuận

Sua may tinh tan noi, tan nha tai Phu Nhuan

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Sửa máy tính Gò Vấp

Sua may tinh tai Go Vap

Sửa máy tính tận nơi, tại nhà ở Gò Vấp

Sua may tinh tan noi, tan nha tai Go Vap

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Sửa máy tính Bình Thạnh

Sua may tinh tai Binh Thanh

Sửa máy tính tận nơi, tại nhà ở Bình Thạnh

Sua may tinh tan noi, tan nha tai Go Vap

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Sửa máy tính Bình Tân

Sua may tinh tai Go Vap

Sửa máy tính tận nơi, tại nhà ở Bình Tân

Sua may tinh tan noi, tan nha tai Binh Tan

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Sửa máy tính Bình Chánh

Sua may tinh tai Binh Chanh

Sửa máy tính tận nơi, tại nhà ở Bình Chánh

Sua may tinh tan noi, tan nha tai Binh Chanh

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Sửa máy tính Cần Giờ

Sua may tinh tai Can Gio

Sửa máy tính tận nơi, tại nhà ở Cần Giờ

Sua may tinh tan noi, tan nha tai Can Gio

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Sửa máy tính Củ Chi

Sua may tinh tai Cu Chi

Sửa máy tính tận nơi, tại nhà ở Củ Chi

Sua may tinh tan noi, tan nha tai Cu Chi

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Sửa máy tính Hóc Môn

Sua may tinh tai Hoc Mon

Sửa máy tính tận nơi, tại nhà ở Hóc Môn

Sua may tinh tan noi, tan nha tai Hoc Mon

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Sửa máy tính Nhà Bè

Sua may tinh tai Nha Be

Sửa máy tính tận nơi, tại nhà ở Nhà Bè

Sua may tinh tan noi, tan nha tai Go Vap

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Sửa máy tính Quận 12

Sua may tinh tai Quan 12

Sửa máy tính tận nơi, tại nhà ở Quận 12

Sua may tinh tan noi, tan nha tai Quan 12

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Sửa máy tính Quận 11

Sua may tinh tai Quan 11

Sửa máy tính tận nơi, tại nhà ở Quận 11

Sua may tinh tan noi, tan nha tai Quan 11

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Sửa máy tính Quận 10

Sua may tinh tai Quan 10

Sửa máy tính tận nơi, tại nhà ở Quận 10

Sua may tinh tan noi, tan nha tai Quan 10

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Sửa máy tính Quận 9

Sua may tinh tai Quan 9

Sửa máy tính tận nơi, tại nhà ở Quận 9

Sua may tinh tan noi, tan nha tai Quan 9

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Sửa máy tính Quận 8

Sua may tinh tai Quan 8

Sửa máy tính tận nơi, tại nhà ở Quận 8

Sua may tinh tan noi, tan nha tai Quan 8

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Sửa máy tính Quận 7

Sua may tinh tai Quan 7

Sửa máy tính tận nơi, tại nhà ở Quận 7

Sua may tinh tan noi, tan nha tai Quan 7

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Sửa máy tính Quận 6

Sua may tinh tai Quan 6

Sửa máy tính tận nơi, tại nhà ở Quận 6

Sua may tinh tan noi, tan nha tai Quan 6

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Sửa máy tính Quận 5

Sua may tinh tai Quan 5

Sửa máy tính tận nơi, tại nhà ở Quận 5

Sua may tinh tan noi, tan nha tai Quan 5

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Sửa máy tính Quận 4

Sua may tinh tai Quan 4

Sửa máy tính tận nơi, tại nhà ở Quận 4

Sua may tinh tan noi, tan nha tai Quan 4

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Sửa máy tính Quận 3

Sua may tinh tai Quan 3

Sửa máy tính tận nơi, tại nhà ở Quận 3

Sua may tinh tan noi, tan nha tai Quan 3

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Sửa máy tính Quận 2

Sua may tinh tai Quan 2

Sửa máy tính tận nơi, tại nhà ở Quận 2

Sua may tinh tan noi, tan nha tai Quan 2

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Sửa máy tính Quận 1

Sua may tinh tai Quan 1

Sửa máy tính tận nơi, tại nhà ở Quận 1

Sua may tinh tan noi, tan nha tai Quan 1

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Sửa máy tính Sài Gòn

Sua may tinh tai Sai Gon

Sửa máy tính tận nơi, tại nhà ở Sài Gòn

Sua may tinh tan noi, tan nha tai Sai Gon

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Sửa máy tính Cầu Ông Bố

Sua may tinh tai Cau Ong Bo

Sửa máy tính tận nơi, tại nhà ở Cầu Ông Bố

Sua may tinh tan noi, tan nha tai Viet Lap

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Sửa máy tính Ngã Tư 550

Sua may tinh tai Nga Tu 550

Sửa máy tính tận nơi, tại nhà ở Ngã Tư 550

Sua may tinh tan noi, tan nha tai Nga Tu 550

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Sửa máy tính Thủ Dầu Một

Sua may tinh tai Thu Dau Mot

Sửa máy tính tận nơi, tại nhà ở Thủ Dầu Một

Sua may tinh tan noi, tan nha tai Thu Dau Mot

Bảo trì máy tính tại Thủ Dầu Một

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Sửa máy tính Khu công nghiệp Việt Nam Singapore - KCN VSIP

Sua may tinh tai Khu cong nghiep Viet Nam Singapore - KCN VSIP

Sửa máy tính tận nơi, tại nhà ở Khu công nghiệp Việt Nam Singapore - KCN VSIP | Sua may tinh tan noi, tan nha tai Khu cong nghiep Viet Nam Singapore - KCN VSIP | 0977 111 803

Sửa máy tính KCN Đồng An

Sua may tinh tai KCN Dong An

Sửa máy tính tận nơi, tại nhà ở KCN Đồng An

Sua may tinh tan noi, tan nha tai KCN Dong An

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Sửa máy tính Sóng Thần

Sua may tinh tai Song Than

Sửa máy tính tận nơi, tại nhà ở Sóng Thần

Sua may tinh tan noi, tan nha tai Song Than

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Sửa máy tính chợ Việt Lập

Sua may tinh tai Cho Viet Lap

Sửa máy tính tận nơi, tại nhà ở chợ Việt Lập

Sua may tinh tan noi, tan nha tai Viet Lap

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Sửa máy tính Bàu Bàng

Sua may tinh tai Bau Bang

Sửa máy tính tận nơi, tại nhà ở Bàu Bàng

Sua may tinh tan noi, tan nha tai Bau Bang

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Sửa máy tính Phú Giáo

Sua may tinh tai Phu Giao

Sửa máy tính tận nơi, tại nhà ở Phú Giáo

Sua may tinh tan noi, tan nha tai Phu Giao

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Sửa máy tính Dầu Tiếng

Sua may tinh tai Dau Tieng

Sửa máy tính tận nơi, tại nhà ở Dầu Tiếng

Sua may tinh tan noi, tan nha tai Dau Tieng

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Sửa máy tính ở Bến Cát

Sua may tinh tai Ben Cat

Sửa máy tính tận nơi, tại nhà ở Bến Cát

Sua may tinh tan noi, tan nha tai Ben Cat

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Sửa máy tính Tân Uyên

Sua may tinh tai Tan Uyen

Sửa máy tính tận nơi, tại nhà ở Tân Uyên

Sua may tinh tan noi, tan nha tai Tan Uyen

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Sửa máy tính Tân An

Sua may tinh tai Tan An

Sửa máy tính tận nơi, tại nhà ở Tân An

Sua may tinh tan noi, tan nha tai Tan An

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Sửa máy tính Tương Bình Hiệp

Sua may tinh tai Tuong Binh Hiep

Sửa máy tính tận nơi, tại nhà ở Tương Bình Hiệp

Sua may tinh tan noi, tan nha tai Tuong Binh Hiep

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Sửa máy tính Chánh Mỹ

Sua may tinh tai Chanh My

Sửa máy tính tận nơi, tại nhà ở Chánh Mỹ

Sua may tinh tan noi, tan nha tai Chanh My

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Sửa máy tính Phú Tân

Sua may tinh tai Phu Tan

Sửa máy tính tận nơi, tại nhà ở Phú Tân

Sua may tinh tan noi, tan nha tai Phu Tan

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Sửa máy tính Hòa Phú

Sua may tinh tai Phu Tho

Sửa máy tính tận nơi, tại nhà ở Hòa Phú

Sua may tinh tan noi, tan nha tai Hoa Phu

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Sửa máy tính Phú Mỹ

Sua may tinh tai Phu My

Sửa máy tính tận nơi, tại nhà ở Phú Mỹ

Sua may tinh tan noi, tan nha tai Phu My

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Sửa máy tính Định Hòa

Sua may tinh tai Dinh Hoa

Sửa máy tính tận nơi, tại nhà ở Định Hòa

Sua may tinh tan noi, tan nha tai Dinh Hoa

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Sửa máy tính Hiệp An

Sua may tinh tai Hiep An

Sửa máy tính tận nơi, tại nhà ở Hiệp An

Sua may tinh tan noi, tan nha tai Hiep An

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Sửa máy tính Phú Lợi

Sua may tinh tai Phu Loi

Sửa máy tính tận nơi, tại nhà ở Phú Lợi

Sua may tinh tan noi, tan nha tai Phu Loi

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Sửa máy tính Phú Hòa

Sua may tinh tai Phu Hoa

Sửa máy tính tận nơi, tại nhà ở Phú Hòa

Sua may tinh tan noi, tan nha tai Phu Hoa

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Sửa máy tính Phú Thọ

Sua may tinh tai Phu Tho

Sửa máy tính tận nơi, tại nhà ở Phú Thọ

Sua may tinh tan noi, tan nha tai Phu Tho

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Sửa máy tính Chánh Nghĩa

Sua may tinh tai Chanh Nghia

Sửa máy tính tận nơi, tại nhà ở Chánh Nghĩa

Sua may tinh tan noi, tan nha tai Chanh Nghia

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Sửa máy tính Hiệp Thành

Sua may tinh tai Hiep Thanh

Sửa máy tính tận nơi, tại nhà ở Hiệp Thành

Sua may tinh tan noi, tan nha tai Hiep Thanh

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Sửa máy tính Phú Cường

Sua may tinh tai Phu Cuong

Sửa máy tính tận nơi, tại nhà ở Phú Cường

Sua may tinh tan noi, tan nha tai Phu Cuong

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Sửa máy tính An Sơn

Sua may tinh tai An Son

Sửa máy tính tận nơi, tại nhà ở An Sơn

Sua may tinh tan noi, tan nha tai An Son

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Sửa máy tính Bình Nhâm

Sua may tinh tai Binh Nham

Sửa máy tính tận nơi, tại nhà ở Bình Nhâm

Sua may tinh tan noi, tan nha tai Binh Nham

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Sửa máy tính Hưng Định

Sua may tinh tai Hung Dinh

Sửa máy tính tận nơi, tại nhà ở Hưng Định

Sua may tinh tan noi, tan nha tai Hung Dinh

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Sửa máy tính An Phú

Sua may tinh tai Di An

Sửa máy tính tận nơi, tại nhà ở An Phú

Sua may tinh tan noi, tan nha tai An Phu

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Sửa máy tính Thuận Giao

Sua may tinh tai Thuan Giao

Sửa máy tính tận nơi, tại nhà ở Thuận Giao

Sua may tinh tan noi, tan nha tai Thuan Giao

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Sửa máy tính Bình Chuẩn

Sua may tinh tai Binh Chuan

Sửa máy tính tận nơi, tại nhà ở Bình Chuẩn

Sua may tinh tan noi, tan nha tai Binh Chuan

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Sửa máy tính Bình Hòa

Sua may tinh tai Binh Hoa

Sửa máy tính tận nơi, tại nhà ở Bình Hòa

Sua may tinh tan noi, tan nha tai Di An

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Sửa máy tính Vĩnh Phú

Sua may tinh tai Vinh Phu

Sửa máy tính tận nơi, tại nhà ở Vĩnh Phú

Sua may tinh tan noi, tan nha tai Vinh Phu

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Sửa máy tính An Thạnh

Sua may tinh tai An Thanh

Sửa máy tính tận nơi, tại nhà ở An Thạnh

Sua may tinh tan noi, tan nha tai An Thanh

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Sửa máy tính Lái Thiêu

Sua may tinh tai Lai Thieu

Sửa máy tính tận nơi, tại nhà ở Lái Thiêu

Sua may tinh tan noi, tan nha tai Lai Thieu

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Sửa máy tính Thuận An

Sua may tinh tai Thuan An

Sửa máy tính tận nơi, tại nhà ở Thuận An

Sua may tinh tan noi, tan nha tai Di An

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Sửa máy tính Tân Đông Hiệp

Sua may tinh tai Tan Dong Hiep

Sửa máy tính tận nơi, tại nhà ở Tân Đông Hiệp

Sua may tinh tan noi, tan nha tai Tan Dong Hiep

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Sửa máy tính Tân Bình

Sua may tinh tai Tan Binh

Sửa máy tính tận nơi, tại nhà ở Tân Bình

Sua may tinh tan noi, tan nha tai Tan Binh

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Sửa máy tính Đông Hòa

Sua may tinh tai Dong Hoa

Sửa máy tính tận nơi, tại nhà ở Đông Hòa

Sua may tinh tan noi, tan nha tai Dong Hoa

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Sửa máy tính Bình Thắng

Sua may tinh tai Binh Thang

Sửa máy tính tận nơi, tại nhà ở Bình Thắng

Sua may tinh tan noi, tan nha tai Binh Thang

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Sửa máy tính Bình An

Sua may tinh tai Binh An

Sửa máy tính tận nơi, tại nhà ở Bình An

Sua may tinh tan noi, tan nha tai Binh An

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Sửa máy tính An Bình

Sua may tinh tai An Binh

Sửa máy tính tận nơi, tại nhà ở An Bình

Sua may tinh tan noi, tan nha tai An Binh

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Sửa máy tính Dĩ An

Sua may tinh tai Di An

Sửa máy tính tận nơi, tại nhà ở Dĩ An

Sua may tinh tan noi, tan nha tai Di An

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Sửa máy tính Bình Triệu

Sua may tinh tai Binh Trieu

Sửa máy tính tận nơi, tại nhà ở Cầu Bình Triệu

Sua may tinh tan noi, tan nha tai Cau Binh Trieu

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

Sửa máy tính KCN Bình Đường

Sua may tinh tai KCN Binh Duong

Sửa máy tính tận nơi, tại nhà ở KCN Bình Đường

Sua may tinh tan noi, tan nha tai KCN Binh Duong

Bảo trì máy tính tại KCN Bình Đường

Máy hư hãy gọi 0977 111 803

   

Facebook                                   

   
© CÔNG TY MÁY TÍNH VĂN ANH